Vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy u tovaru zakúpeného na diaľku

Kupujúci má právo tovar zakúpený na diaľku vrátiť a to bez udania dôvodu. V prípade riadneho uplatnenia tohto práva prevezme predávajúci tovar späť a bez zbytočného odkladu odošle príslušnú čiastku kupujúcemu (bankovým prevodom či zloženkou) a to buď podľa údajov uvedených pri vrátení kupujúcim alebo podľa údajov uvedených v objednávke či pri platbe. Tovar bude prijatý späť pri naplnení nasledovných podmienok:

  • tovar je možné vrátiť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia kupujúcemu
  • k vrátenému tovaru musí byť priložená kópia predajného dokladu, na ktorej zákazník potvrdí, že tovar prevzal a požaduje jeho vrátenie
  • tovar musí byť kompletný, nepoškodený a bez opotrebenia, musí byť priložený návod ak bol k tovaru dodaný
  • tovar bol vrátený v zásielke na dobierku. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť takto zaslaný tovar
  • zo satelitných prijímačov nesmie byť odstránené ochranné fólie z displejov zabraňujúce poškriabaniu, tovar nesmie byť poškriabané ani inde na povrchu
  • Predávajúci nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škody na tovare spôsobené pri preprave na vrátenie a vyhradzuje si právo odmietnuť poškodenú alebo otvorenú zásielku.


Z možnosti vrátenia do 15 dní sú vylúčené rozbalené dekódovacej karty Skylink. Zasunutím do prijímača totiž dôjde k aktivácii karty a začína plynúť skúšobná doba 14 dní, po ktorej skončení je karta prevádzkovateľom zablokovaná.


Ak bude všetko v poriadku vrátime Vám cenu tovaru, bohužiaľ už nie cenu dopravného .Náklady spojené s vrátením nesie v plnej výške kupujúci tzn. pri vrátení peňazí na účet sú Vaše náklady 0 , poslanie peňazí zloženkou na adresu stojí 2 . Žiadne ďalšie storno poplatky už neúčtujeme.


POZNÁMKA: Aby ste predišli zbytočným sklamaním z vlastností výrobku snažte sa prosím zistiť čo najviac podrobností o výrobku pred jeho kúpou - stačí hľadať pomocou Google alebo Seznam.cz

Ďakujeme za pochopenie.