Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Eshop tv-anteny.eu je určený pre nákupy fyzických osob - neplátcov DPH , nie je určený pre nákupy firem plátcov DPH .

Všetok tovar je zasielaný z územia Českej republiky a je určený pre jednotný trh Európskej únie .


2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne ​​na našej adrese.
Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamy pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Objednávky pre podnikajúce subjekty , plátcov DPH v cenách bez DPH budú realizované na základě proforma faktúry od hodnoty objednávky 1000 Euro bez DPH a je potrebné ich dohodnúť vopred na telefónom čísle +420 777 999 260 .

Prípadné objednávky uskutočněné v eshope s uvedením DIČ do hodnoty 1000 Euro budú vybavené jako súkromný nákup pre osobnů spotrebu vrátane DPH.


3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme Slovenskou poštou alebo kurierom UPS. Cena dopravného je pre dodanie dobierkou 5,90 €, pri platbe na účet vopred 3,90 €.

Pre dodanie Slovenskou poštou je dobré mať označený zvonček a poštovú schránku menom adresáta .

Pred dodanie kurierom UPS je dobré mať zapnutý mobilný telefón lebo kurier vám zavolá keď bude blízko vášho domu.

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je od 3-7 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Objednávky budú vybavované v poradí akom sme ich dostali. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, alebo jeho dodávka je na ceste budeme Vás okamžite kontaktovať.

7) VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme do 15 dní od zakúpenia za iný Vami vybraný druh, alebo je možné podľa zákona odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť bez udania dôvodu. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Výrobok je potreba zabaliť ešte do ďalšej krabice, tak aby originálny obal nebol vystavený vplyvom přepravy.Zboží musia byť úplne kompletný vrátane všetkých polystyrénových výstuh krabice sáčkov, návodov, batérií, ovládačov apod.Ve výrobku nesmie byť nahraný iný softvér, ako originálne a jeho výrobcom schválený. Po uplynutí doby 15 dní od zakúpenia už nie je možné požadovať výmenu ebo vrátenie výrobku za iný typ - preto o takúto operáciu nežiadajte, ale využite plne prvých 15 dní pre dokonalé zoznámenie s vlastnosťami Vami zakúpeného výrobku.

8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) použitím iného ako oficiálneho výrobcom vydaného softvér.

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 pracovných dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Naša firma nezodpovedá za prípadné meškanie vybavenie reklamácie vplyvom okolností, na ktoré nemáme žiaden vplyv - napríklad nedostatok náhradných dielov v autorizovanom servise, dlhá doba prepravy v prípade nutnosti zaslanie do výrobného závodu v zahraničí apod.O prípadné meškanie vplyvom týchto okolností bude zákazníkovi samozrejme predĺžená záručná doba vrátane pobytu v servise. V prípade tzv. Predaja na diaľku, kedy nemá kupujúci možnosť sa osobne presvedčiť o funkciách, dizajne a vlastnostiach výrobku je možné takto objednaný tovar - teda aj tovar z nášho shopu do 15 dní vrátiť bez udania dôvodu predávajúcemu, teda nám a kupujúci má právo na vrátenie peňazí za výrobok .Výrobok musí byť kompletný, teda vrátane všetkých vrecúšok, polystyrénových výstuh krabice, diaľkových ovládačov, káblov a nepoškodené krabice (je nutné teda výrobok zabaliť do ďalšej škatule, ktorá bude vystavená vplyvom prepravy, tak aby originálnej škatule výrobku bola v poriadku a výrobok bolo možné znovu predať. Zákazníkovi bude vrátená čiastka zaplatená za tovar.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Bohdana Vinklerová  IČ 61740179 so sídlom Masarykova 164 , 698 01 Veselí nad Moravou , Česká republika (ďalej len: "správca").
Kontaktné údaje správcu sú


adresa: Masarykova 164

email:tv-anteny@email.cz

telefón: +420 777 999 260

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.
IV. Doba uchovávania údajov
Správca uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie .... rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby.
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
Prevádzkovanej služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby
Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu
Google nákupy - žiadosť o recenziu, zaznamenáva email ak odsúhlasíte v procese objednávky
Heureka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"
Zboží.cz - zaznamenáva konverzie nákupu a email
Sklik - zaznamenáva cookie, použitie webu, konverzie nákupu
VI. Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.


Tento internetový obchod aj kamennú predajňu vo Veselí nad Moravou, Masarykova 164, 1. poschodie prevádzkuje:
fyzická osoba Bohdana Vinklerová

IČ: 61740179, DIČ: CZ7252084279
Adresa : Masarykova 164
698 01 Veselí nad Moravou
Česká republika
Tel. :  +420 518 324 456, +420 777 999 260

Zákony a predpisy:
- Zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
- Zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov - poskytnuté osobné údaje zákazníkov sú chránené pred zverejnením a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom, slúži len pre komunikáciu so zákazníkmi za účelom realizácie ich objednávky