Anténny rozbočovač slúži na rozbočenie pozemného televízneho DVB-T2 signálu pre viac televízorov.

Vyrábajú sa vo verziách pre 2, 3, 4, 6 alebo 8 TV pre bežné rodinné domčeky a tiež pre 10, 12 alebo 16 účastníkov pre väčšie objekty ako sú penzióny, ubytovne a pod.

Existujú tiež DC verzia s priepustnosťou jednej vetvy pre napájacie napätie pre anténny zosilňovač v smere zdola nahor. Tieto DC verzie umožňujú umiestniť napájací zdroj anténneho systému v inom mieste budovy než kde je umiestnený anténny zosilňovač. Vetva ktorá je priechodná pre napájacie napätie (zvyčajne 12 V DC) je označená červeno zatiaľ čo vetva ktorá vedie iba TV signál je označená čierno.

Podľa typu sa rozbočovača rozdeľujú na terestriálne s kmitočtovým rozsahom 5 - 1000 MHz a satelitné s kmitočtovým rozsahom 5 - 2400 MHz.

Pre anténne systémy DVB-T2 pre bežné pozemné vysielanie sa používajú rozbočovače terestriálny 5 - 1000 MHz.

Útlm rozbočovača je daný fyzikálnymi zákonmi a je tým väčšia, čím viac vetiev signálu potrebujeme.

Orientačné hodnoty) tlmí sú pre 2 vetvy cca 3,7 dB, pre 3 vetvy 4,5 dB, pre 4 vetvy cca 6,5 ​​dB pre 6 vetiev cca 7,9 dB

nemá teda veľký zmysel pátrať po rozbočovača s čo najnižším útlmom - reálne rozdiely sú iba v desatinách dB.

Rozbočovače sa vyskytujú na trhu v dvoch prevedeniach - pomerne nekvalitné s IEC konektory vo verzii 1-2 tzv. Plecháče ktorý sa radšej vyhnite a ďalej rozbočovača s F konektormi ktoré sú pre použitie v anténnych systémoch vhodnejšie.

Rozbočovača pripájame pomocou F konektorov umiestnenými na koaxiálny kábel s impedanciou 75 ohmov.

Pre vnútorné použitie volíme kábel biely a pre vonkajšie kábel čierny.

Ak je nutnosť umiestniť rozbočovač vo vonkajšom prostredí je vhodné použiť vodotesnú plastovú inštalačnú krabicu.

Vstupy a výstupy rozbočovača sú väčšinou označované anglicky VSTUP = INPUT, VÝSTUP = OUTPUT