Schéma a postup zapojenia anténneho zosilňovača

Anténny zosilňovač je základným prvkom anténneho systému pre rodinný domček.

Zaisťuje zosilnenie signálu prijatého anténou na úroveň stačiť na pokrytie strát vznikajúcich v rozvode a vyrobenie signálu vhodného na pripojenie do anténneho vstupu televízie - odporúčaná úroveň na vstupe TV je 55 - 75 dBuV

Je vhodné ho umiestniť čo najbližšie anténam - takže najlepšie v pôdnom priestore.

Ak nemáme na pôde zásuvku 230 V zvolíme si typ zosilňovača sa vzdialeným napájaním cez koaxiálny kábel

napríklad ANTÉNNY ZOSILŇOVAČ EVERCON AM-797 vzdialenosť medzi zosilňovačom a napájacím zdrojom môže byť až 40 metrov.

Anténny zosilňovač umiestnime tak, aby bol chránený pred vplyvmi poveternosti a najlepšie tak aby sme už od vstupu do podkrovného priestoru dobre videli na jeho LED kontrolku či svieti a tým pádom či je zosilňovač napájaný.

Pre príjem DVB-T2 signálu sú vhodné najlepšie klasické smerové antény typu Yagi.

Nie sú vhodné rôzne aktívne placaté aktívny všesmerové plastové "antény" obsahujúce len kus drôtu a 
zosilňovač.

Schéma anténového systému LTE pre 2 TV

Najlepšie umiestnenie antény je nad strechou, čo najvyššie v smere vysielača. Ak nie je možné anténu dať na strechu môžeme ju umiestniť aj pod strechu však okrádame sa tým o cca 20 - 30% signálu čo môže byť kľúčové pre niektoré slabším výkonom vysielané multiplexy.

K prepojeniu antény s anténnym zosilňovačom je najvhodnejší čierny vonkajší koaxiálny kábel.

Na koaxiálny kábel namontujeme  F konektory zodpovedajúce jeho vonkajšiemu priemeru.

Napájací zdroj s anténnovou výhybkou umiestnime u niektorej televízie, kde je voľná zásuvka 230V.

Napájacia výhybka v zdroji slúži na to , aby mohli byť po jednom koaxiálnom kábli zároveň zasielané smerom nahor napájacie napätie 12V pre anténny zosilňovač a tiež v smere nadol už zosilnený TV signál z anténneho zosilňovača k televízii.

Napájací zdroj zapájame ako posledný prvok rozvodu - po jeho pripojení do zásuvky 230 V by mala svietiť neprerušovane jeho LED dióda signalizujúca bezchybný chod a tiež LED dióda na anténnom zosilňovači v pôdnom priestore.

Regulátory zosilnenie jednotlivých antén sú od výrobcu nastavené na maximum - ak by nám niektoré programy kockovaly - je možné, že úroveň vyrobeného signálu je moc vysoká a vstup na TV je prebudený príliš silným signálom - upravíme teda zisk zosilňovača smerom k nižšej hodnote otočením potenciometra.

V praxi sa tiež môžeme stretnúť so situáciou kedy si zákazník bývajúci pomerne blízko od vysielača napríklad 10 - 30 km zakúpia príliš silný zosilňovač napríklad 40 dB, potom môže nastať situácia, že je príliš silným signálom z antény prebudený už vstupný diel anténneho zosilňovača a tento dočasne prestane pracovať, pretože už nezvládne takto silný signál spracovať.
Tu je možné riešiť situáciu dvomi spôsobmi - vhodnejšia je výmena zosilňovača za slabšiu verziu napríklad 20 dB alebo v núdzi tiež zaradenie útlmového článku medzi anténu a vstup zosilňovača, tak aby nedošlo k prebudeniu vstupu anténneho zosilňovača.

Veľkosť útlmového článku možno zistiť meraním alebo tiež skusmo napr skúsime 10 dB a naskenujeme znovu TV na zistenie či to pomohlo, ak nie skúsime silnejší napríklad 20 dB.