Rušenie TV príjmu LTE signálom


Čo je to vlastne LTE?

Ide o signál vysielaný mobilnými operátormi z ich základňových staníc takzvaných BTS pre prenos rýchleho internetu 4 G pre mobilné telefóny.

LTE 4G

Prečo ruší TV príjem?

Hlavným dôvodom je použitie frekvencií pôvodne určených pre TV vysielanie - väčšina TV antén na trhu tento signál bez problémov zachytí, čo by až taký problém nebol ak by úroveň signálu LTE bola porovnateľná s úrovňou TV signálu - tým že TV vysielač je zvyčajne vzdialený desiatky kilometrov a základňová stanica mobilných operátorov iba pár sto metrov úroveň LTE je zvyčajne značne vyššia o 30 až 60 dBuV

Ak silný signál LTE prebudí vstup anténového zosilňovača, koncový boxu alebo TV
je problém na svete - zahltený anténny zosilňovač prestane pracovať a príjem TV signálu nie je možný.

Keď si kúpim anténu s LTE filtrom bude to stačiť?

Veľmi záleží na sile rušivého LTE - v obzvlášť zarušených oblastiach sa používa trojkombinácia - anténa s LTE filtrom, samostatný LTE filter za anténou a anténny zosilňovač s LTE filtrom.

Ak mám staršiu anténu bez filtra LTE - môžem ju použiť?

Ak nie ste v silne zarušené zóne tak áno - postačí filter LTE v zosilňovači alebo lepšie dokúpenie ostrého LTE filtra.

Anténný komplet s LTE filtrom

Kam sa LTE filter zapojuje ?

Filter je potrebné zapojiť medzi anténu a anténny zosilňovač , tak aby neprenikol rušivý LTE signál ďalej do anténového rozvodu .

Ako zistím úroveň rušivého signálu LTE?


Bez meracieho prístroja túto hodnotu nemožno zistiť